Промени в Общите условия за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД от 15.05.2023 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ […]

Промени в Общите условия за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД от 04.06.2022 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ […]

Промени в Общите условия за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД от 07.06.2021 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ […]

Промени в Общите условия за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД от 14.06.2020 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ […]