НЕ запазвате място чрез добавянето на група към списъка "Желани групи" на тази Интернет страница.

За да запишете ученик, трябва да завършите процедурата чрез "Подаване на заявление" по електронен път.

Вашият списък "Желани групи" е ПРАЗЕН.

Към предлаганите Курсове и ИД