Безплатно учебно помагало на записаните за ЦЕЛИЯ Модул-1 в Курсове и Извънкласни дейности през 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, Всеки ученик, записан за целия обучителен Модул-1 (още от първо занятие), има право да получи едно […]