Новини

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 25 февруари 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Тренировъчен тест през февруари и март 2024 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, В края на Модул-2 през 23-24 учебна година предстоят: Тренировъчен тест по български език и литература […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 03 декември 2023 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 03 декември 2023 г. Тренировъчен тест по БЕЛ. За явилите […]