Новини

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 22 май 2022 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите за 7. клас от проведения на 22 май 2022 г. Тренировъчен тест по […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 29 май 2022 г. (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Промени в Общите условия за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД от 04.06.2022 г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ […]