Отстъпки и намаления може да бъдат добавени към цената на Курсове и Извънкласни дейности по математика и по български език и литература, когато записвате ученици за повече от една група към СМГ учители:

  • при записване на братя/сестри – получавате 25 отстъпка за всяка група;
    ИЛИ
  • при записване на един ученик в две групи – една по математика и една по български език и литература – получавате 25 отстъпка за по-скъпата група.

Отстъпките не могат да се кумулират – в цената на обучителен Модул в една група за един и същи ученик не се включва повече от една отстъпка. Родителят ползва по-благоприятната за него отстъпка – при която дължимите от родителя суми са в по-малък общ размер.

В случай че за следващия обучителен Модул отпадне обстоятелството, заради което е била предоставяна отъпка, то тогава родителят няма право да ползва намаления на цената за съответния следващ обучителен Модул.

Подробности за ползването на отстъпки може да видите в Общите условия [натиснете тук].

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::