Отстъпки и намаления може да бъдат добавени към цената на Курсове и Извънкласни дейности по математика и по български език и литература, когато записвате ученици за повече от една група към СМГ учители:

  1. при записване на братя/сестри – получавате 25% отстъпка за всяка група;
  2. при записване на един ученик в две групи – една по математика и една по български език и литература – получавате 25% отстъпка за по-скъпата група.

Отстъпките не могат да се кумулират – в цената на обучителен Модул в една група за един и същи ученик не се включва повече от една отстъпка. Родителят ползва по-благоприятната за него отстъпка – при която дължимите от родителя суми са в по-малък общ размер.

В случай че за следващия обучителен Модул отпадне обстоятелството, заради което е била предоставяна отъпка, то тогава родителят няма право да ползва намаления на цената за съответния следващ обучителен Модул.

Подробности за ползването на отстъпки може да видите в точки от 58 до 60 от Общите условия [натиснете тук].