Таксата НЕ е месечна.

Таксата за един цял обучителен Модул е за десет занятия.
Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).
В една учебна година има три такива Модула/такси.

Срокове и начини на плащане за Курсове и Извънкласни дейности

КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Получаването на "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ" не е достатъчно условие за допускането на ученик до занятията – трябва и да заплатите съответната такса.

След като сте получили "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ" е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

  • Получател: СМГ учители ООД
  • Банка (клон): ОББ
  • IBAN: BG97UBBS80021063867740
  • BIC кода на банката: UBBSBGSF
  • Основание: "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ"

В "Основание" задължително попълвате "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ".

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане при записване на НОВ ученик в Курсове и Извънкласни дейности

Срокът е ДА ПОЛУЧИМ таксата до края на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване.
Срокът НЕ Е да направите плащането до края на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване.

Срокът започва да тече от 00:00:00 часà в деня, следващ този, в който сте получили "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ".

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група.

Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

След извършване на плащането НЕ е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.

Ако има проблем с получаването на съответната такса, ние изрично ще се свържем с Вас.

Ако таксата и записването са успешни, ще получите автоматично електронно писмо с потвърждение.

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един "КИД-НОМЕР-НА-ЗАЯВЛЕНИЕ".

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

УНИКАЛЕН-КОД-ЗА-ПЛАЩАНЕ

След като сте получили "УНИКАЛЕН-КОД-ЗА-ПЛАЩАНЕ" от преподавателя (или от нас чрез имейл) е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

  • Получател: СМГ учители ООД
  • Банка (клон): ОББ
  • IBAN: BG97UBBS80021063867740
  • BIC кода на банката: UBBSBGSF
  • Основание: "УНИКАЛЕН-КОД-ЗА-ПЛАЩАНЕ"

В "Основание" задължително попълвате "УНИКАЛЕН-КОД-ЗА-ПЛАЩАНЕ".

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности

В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на деня, предхождащ последното занятие от предходния обучителен Модул.
*Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата.

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан за следващия обучителен Модул на съответната група.

Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един "УНИКАЛЕН-КОД-ЗА-ПЛАЩАНЕ".

След извършване на плащането НЕ е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.

Ако има проблем с получаването на съответната такса, ние изрично ще се свържем с Вас.

Ако таксата е получена при нас, няма да получите изрично потвърждение.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

Примерни банкови документи за плащане на Курсове и Извънкласни дейности