Таксата НЕ е месечна.

  • Таксата за един цял обучителен Модул е за десет занятия.
  • Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).
  • В една учебна година има три такива Модула/такси.

Срокове и начини на плащане за Курсове и Извънкласни дейности

Примерни банкови документи за плащане на Курсове и Извънкласни дейности

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::