Таксата НЕ е месечна.

Таксата за един цял обучителен Модул е за десет занятия.
Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).
В една учебна година има три такива Модула/такси.

Срокове и начини на плащане за Курсове и Извънкласни дейности

Примерни банкови документи за плащане на Курсове и Извънкласни дейности