Как да запиша ученик за Курсове и Извънкласни дейности?

Преди записване се запознайте с

Общи условия

със силата на договор между родителя и “СМГ учители”

При отписване има такса “Отмяна”

съгласно т. 71 от Общи условия

Автоматичната система на тази страница
показва само групите със свободни места.

Ученик  на СМГ “Паисий Хилендарски”
не може да бъде записан за тези групи.

Филтрирай
Sort by
Показани са 1 – 30 от общо 30 групи. Показани са 30 групи. Виждате единствената такава група със свободни места. Групите от този вид са запълнени.
Филтри Сортирай
Изчисти Приложи
Клас
Преподавател
Ден за провеждане
Начален час
Цена
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-309
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-311
Събота.
Присъствено
От 10:45 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-407
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-414
Събота.
Присъствено
От 10:45 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
Б24-1201
Български език и литература
Вторник.
Присъствено
От 17:00 часа.
От 09:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
М24-212
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 6 клас
М24-605
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-411
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-318
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-405
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-303
Събота.
Присъствено
От 10:45 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 6 клас
М24-604
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-409
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-317
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 7 клас
М24-702
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 4 клас
М24-415
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по български език и литература за 7 клас
Б24-704
Български език и литература
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-320
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по български език и литература за 7 клас
Б24-705
Български език и литература
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по български език и литература за 7 клас
Б24-703
Български език и литература
Събота.
Присъствено
От 10:45 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-304
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 6 клас
М24-606
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
М24-1201
Сряда.
Присъствено
От 09:00 часа.
От 14:30 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по български език и литература за 6 клас
Б24-602
Български език и литература
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 7 клас
М24-703
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-312
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-315
Събота.
Присъствено
От 13:30 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 6 клас
М24-601
Сряда.
Присъствено
От 17:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 3 клас
М24-308
Събота.
Присъствено
От 08:00 часа.
330,00 лв.
Нормална до 26 ученика.
СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности по математика за 7 клас
М24-701
Четвъртък.
Присъствено
От 17:00 часа.
410,00 лв.
Маломерна до 15 ученика.

за занятията
от първия
обучителен Модул-1