Общи условия на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между "СМГ учители" ООД и Потребителите на образователни услуги. С тези Общи условия се определят редът, условията и сроковете за предоставяне на образователни услуги чрез осъществяване на извънкласни дейности.
НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА ВИДИТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::