Автоматичната система на тази страница
показва само групите със свободни места.

Ученик  на СМГ “Паисий Хилендарски”
не може да бъде записан за тези групи.

Филтрирай
Sort by
Показани са 1 – 40 от общо 48 групи. Показани са 48 групи. Виждате единствената такава група със свободни места. Групите от този вид са запълнени.
Филтри Сортирай
Изчисти Приложи
Клас
Характеристики
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Понеделник
От 17:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Български език и литература
Събота.
От 08:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Български език и литература
Събота.
От 13:30 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Понеделник
От 17:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Български език и литература
Събота.
От 10:45 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Български език и литература
Събота.
От 10:45 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Сряда.
От 17:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Онлайн, синхронно.
Математика
Вторник.
От 17:30 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Сряда.
От 17:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 10:45 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Български език и литература
Събота.
От 08:00 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 13:30 часа.
Маломерна до 15 ученика.
Присъствено
Математика
Събота.
От 08:00 часа.
Нормална до 26 ученика.
12

за занятията
от първия
обучителен Модул-1

Как да запиша ученик за Курсове и Извънкласни дейности?

Преди записване се запознайте с

Общи условия

със силата на договор между родителя и “СМГ учители”

При отписване има такса “Отмяна”

съгласно т. 71 от Общи условия