РЕКЛАМА:

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 17 март 2024 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 17 март 2024 г. Тренировъчен тест по БЕЛ. За явилите […]

Тренировъчен тест в края на 23-24 учебна година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, До края на 2023-2024 учебна година организираме по още един Тренировъчен тест за всеки клас и […]

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 17 март 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 25 февруари 2024 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 25 февруари 2024 г. Тренировъчен тест. За явилите се онлайн: […]

РЕКЛАМА:

Преди да запишете ученик при нас:

Чести въпроси

Подробна информация относно:

• обучението в Курсове и Извънкласни дейности;
• явяване на Тренировъчен тест;
• сборници и помагала.

Групи за Курсове и Извънкласни дейности

организация на обучението
Следете датите за всяко занятие от обучителнен Модул на Курсовете.
ПОДРОБНОСТИ ЗА ГРАФИКА ВИЖТЕ ТУК
Възможно е някои места да са заети, поради записване на ученици.
ВИЖТЕ СПИСЪКА НА ТАЗГОДИШНИТЕ ГРУПИ
Записването е възможно по всяко време на годината – единствено по електронен път.
ВИЖТЕ КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ
Автоматична система на този сайт показва в реално време единствено групите, в които има свободни места.
ВИЖТЕ СВОБОДНИТЕ МЕСТА
Плащането за обучение в група за Курсове се извършва единствено по банков път.
НАЧИНИ И СРОКОВЕ ВИЖТЕ ТУК
За родителите, които записват ученици за повече от една група от Курсове, предоставяме ценови предимства.
ВИДОВЕТЕ НАМАЛЕНИЯ ВИЖТЕ ТУК
Преместване в друга група може да направите по всяко време на годината.
ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ ТУК
Достатъчно е да заявите желанието си за отписване от Курсове по съответния начин.
ПОДРОБНОСТИ ВИЖТЕ ТУК

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::