РЕКЛАМА:

Курсове и Извънкласни дейности – ОРГАНИЗАЦИЯ на обучението

Обучителен Модул: Какво означава “Модул”? От колко Модула се състои обучението?

Обучението при нас е организирано в обучителни Модули.

В различните Модули се изучават различни теми, овладяват се различни компетентности.

Учебната година започва с Модул–1, като след края му започва Модул–2 и т.н. до края на учебна година.

Всеки обучителен Модул се провежда еднократно в рамките на една учебна година.

По време на учебната година може да се записвате само за предстоящите (част от) Модули.

Таксата за един цял обучителен Модул е за десет занятия.

Всяко занятие е от два астрономически часа часа (равни са на три учебни).

В една учебна година има три поне такива Модула/такси, като понякога обявяваме и (частичен) четвърти Модул, ако графикът го позволява.

От кой клас започва обучението? Кои са най-малките ученици, за които има Курсове и Извънкласни дейности? На каква възраст е най-добре да започне обучението?

Най-малките ни ученици са 2. клас. Не организираме групи за по-малки деца.

НЕ препоръчваме записването в Курсове и Извънкласни дейности още в първи клас, независимо дали ученикът има добри аритметичните способности и показва предпочитания към смятането с числа.

Къде се провеждат присъствените занятия от обучението в Курсове и Извънкласни дейности? В коя сграда се провежда обучението? Кога ще се определи сградата за провеждане на присъствени занятия?

По принцип всички присъствени занятия са предвидени за провеждане в сградата на нашата гимназия на ул. “Искър” 61, София, стига да няма непредвидени обстоятелства.

В изключителни случаи Курсове и Извънкласни дейности се осъществяват в друга сграда, определена от “СМГ учители”, като това може да бъде сграда, различна от тази на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

По решение на “СМГ учители” ООД може всички ИД да се провеждат в неприсъствена форма, в случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, грипна епидемия) и други подобни и/или има въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания или други заразни болести, както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с всички ученици, записани в съответната група.

Летни занятия – организира ли се обучение през ваканцията?

“СМГ учители” НЕ провеждат летни занятия.

Обучението ни се провежда само по време на учебната година.

Цел на обучението – за какво се подготвят учениците в групите за Курсове и Извънкласни дейности?

От 2. до 4. клас:
 • Кандидатстване за 5. клас в математически гимназии и/или в СУ с паралелки с математическа насоченост.
 • Участие в състезания и в олимпиадат по математика.
 • Успешно явяване на национално външно оценяване (НВО) по математика след завършване на 4. клас.
От 5. до 7. клас
 • Кандидатстване за 8. клас в предпочитаните училища.
 • Успешно явяване на национално външно оценяване (НВО) след завършване на 7. клас.
12. клас
 • Кандидатстване в университет.
 • Успешно явяване на матурата за зрелостници (държавен зрелостен изпит).

Какъв учебен материал се преподава в групите за Курсове и Извънкласни дейности?

От 2. до 4. клас:
 • Състезателна математика.
 • Теми и типове задачи, които ученикът НЕ изучава в своето училище съгласно програмата на министерство на образованието.
От 5. до 7. клас
 • В по-голямата си част обучението следва учебната програма от училището на ученика.
 • Теми и типове задачи от съдържанието на национално външно оценяване (НВО) след завършване на 7. клас.
12. клас по български език и литература (БЕЛ)
 • В по-голямата си част обучението следва учебната програма от училището на ученика.
12. клас по математика
 • Учениците е препоръчително да имат профилиращ предмет “математика” в своето училище.
 • Геометрия (11. клас)
 • Елементи на математическия анализ (11. клас)
 • Практическа математика (12. клас)
 • Вероятности и анализ на данни (12. клас)
  Повече за учебната програма по профил може да намерите ТУК в сайта на МОН.

Колко време продължава едно занятие? Колко чàса е едно занятие? Има ли почивка между часовете?

За всяка група продължителността на занятието е еднаква – всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).

В рамките на едно занятието НЯМА ПОЧИВКА – плътно се работи през двата астрономически часа.

Добре е ученикът да си носи вода за пиене.

Забранено е консумирането на храни по време на занятието.

Кога започва курсът? Коя е първата дата? Кога започва обучението през новата учебна година?

Дата за първо занятие се определя в края на летните месеци, след като МОН обяви програмата си за новата учебна година – учебни дни, ваканции, дати за за провеждане на състезания и олимпиади и др. под. Едва след това можем да определим датите за провеждане на занятия, като винаги може да следите на сайта ни в страницата за публикувания график на занятията.

Кога има занятие? Какъв е графикът на обучението? На кои дати има курс? На кои дати няма да има занятия?

Информация винаги може да следите на сайта ни в страницата “Новини” и в страницата за публикувания график на занятията.

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

Как да се откажа от обучението? Как да отпиша ученик? Мога ли да получа обратно парите си при отписване? Ще ми бъде ли възстановена сума? Каква сума ще ми бъде възстановена? Колко пари е такса “отмяна” и как се изчислява?

Отписване от група може да правите по всяко време.

 • Съгласно чл.71 от Общите условия за Извънкласни дейности:
  Размерът на частично възстановяваните суми при във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора от страна на родителя се определя след намаляване със сума, равна на Такса за отмяна…”. Подробности може да прочетете в целия чл.71. на https://smgood.bg/obshti-uslovia/
 • За занятията, до които остават по-малко от 48 чàса в момента на подаване на заявление за отписване, НЕ се възстановяват суми.
 • *Ориентировъчно: възстановява се почти 80% от цената на занятията, оставащи до края на обучителния Модул .
  *Точната сума за възстановяване се изчислява съгласно чл.71 от Общите условия.
 • Сумата за възстановяване се изплаща по банков път.

За да отпишете ученик от обучението, посетете тази страница.

Курсове и Извънкласни дейности – ЗАПИСВАНЕ за обучението

Индивидуални уроци? Предлагате ли самостоятелни уроци? Може ли да ме свържете с преподавател относно частни уроци?

Не организираме индивидуални уроци.

Не можем да Ви помогнем с информация относно части уроци.

Предлагаме само групово обучение.

Как и кога да запиша ученик за Курсове и Извънкласни дейности? Как става записването? Кога да запиша ученик за следващата учебна година?

За текущата учебна година е възможно да се запишете във всеки един момент.

Имайте предвид следното, ако ученикът е пропуснал част от занятията:

 • Разбира се, някои от темите са свързани и ученикът ще изпитва някакви затруднения при тях, но пък и много от темите не са свързани помежду си и пропуснато няма да създава проблеми при тях.
 • Също така, повечето теми се преподават отново в следващите учебни години, но с известна степен на затрудняване на материала.
 • Дали е подходящо да запишете детето си за обучението след като е изминалата част от учебната година е изцяло по преценка на родителя. Нашият екип не познава детето Ви и е невъзможно да прецени дали детето ще се включи пълноценно и в каква степен ще навакса пропуснатите занятия.
 • Ако решите да се запишете и решите после, че е добре да прекратите и да изчакате за догодина, може да се отпишете по всяко време съгласно реда и условията, описани в Общите ни условия.

Цената на сайта е само за оставащите занятия до края на съответния обучителен Модул, провеждащ се в дадения момент. Датите и броя им винаги може да следите на сайта ни в страницата за публикувания график на занятията.

Начинът на записване е описан на сайта ни тук.

За свободни места може да следите тук.

За новата учебна година записваме по време на Кампанията.

Кампанията е на няколко етапа, като през всеки етап може да се записват само определени ученици.

Условията на Кампанията са публикувани тук.

Записване за следващ обучителен Модул: Кога да подам заявление за записване за Модул–2 или Модул–3? Трябва ли да се записвам отново?

Подаване на заявление за записване в същата група за следващия Модул не е нужно, достатъчно е да направите плащане на следващата част от таксата, като “основанието” за плащане НЕ е същото като при първоначалното записване.

Всеки ученик, който вече посещава обучение в група, има запазено място до края на учебната година.

След СЕДМО занятие на текущия обучителен Модул изпращаме електронно писмо до родителя, съдържащо информация за предстоящото плащане – образец на банков документ с попълнени правилните индивидуални данни конкретно за детето и групата му.

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си
или
направете автоматично търсене на писма от подател
zapisvane@smgood.bg

Срок за плащане на таксата:

 • Един ден преди десето занятие трябва да получим дължимите суми в нашата банкова сметка.
  Дата за десето занятие винаги има в сайта ни на
  smgood.bg/kursove-i-izvynklasni-deinosti-kym-smg-uchiteli/grafik/
 • Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата, а срок преди изтичането на който ние да я получим.
 • Ако не ползвате услугите на ОББ, предвидете най-малко един ден за обработване на плащането.
 • Суми, получени след изтичане на срока, се изплащат обратно и ученикът НЕ бива записан за следващия Модул, а мястото се освобождава за продажба през сайта.

Несъществуващ профил – защо сайтът твърди, че нямам профил?

Възможно е Вашият профил да не съществува в сайта ни, въпреки че преди време сте записвали ученик за нашите услуги.

За да намалим личните данни, които обработваме, изтриваме данните за профили, които не са записвали ученик през последните 18 месеца.

Ако се опитвате да влезете в профила си, но получавате съобщение, че той не съществува, то тогава трябва да се регистрирате наново през страницата “Моя профил”.

Не мога да създам профил в сайта – защо? Как да се регистрирам в сайта? Кога ще мога да създам профил в сайта?

За да създадете профил, посетете страницата “Моя профил”.

Профил може да създавате по всяко време, стига да НЕ е по време на някой етап от Кампанията по записване за следващата учебна година:

 • В дните между етапите от Кампанията имате възможност да създавате профил през страницата “Моя профил”.
 • Достъпът до Сайта е възможен единствено чрез профил на родител на ученик, който отговаря на условията за записване по време на съответния етап от Кампанията.
 • Ограничава се достъпът до Сайта за профилите на родители на ученици, които нямат право да се записват през даден етап от Кампанията.
 • По време на някои етапи се изключва възможността за регистриране на нови профили в Сайта.
 • Всички подробности за Кампанията може да видите тук.

“Група-продължение” дали е подходяща за ученик, който не е посещавал обучението досега?

Понятието “група-продължение” използваме само за целите на Кампанията по записване, при това този термин е важен и ползваме само по отношение на първия етап от Кампанията по записване за следващата учебна година.

От гледна точка на преподавания материал “група-продължение” не се различава по никакъв начин от група, която не е такава.

Единствената разлика между “група-продължение” и другите групи е само по време на първия етап от Кампанията – кой може да се записва в “групата-продължение” и кой не може.

Трябва ли ученикът да се е явил на Тренировъчен тест, за да мога да го запиша в група за обучение?

Не, явяването на Тренировъчен тест не е задължително. Не се изисква предварителна проверка на способностите на ученика като предварително условие за записване в групите ни за обучение.

Кой преподавател бихте препоръчали? Кой учител е най-подходящ за детето ми? При кого да се запишем?

Нашият екип не прави препоръки в полза на конкретен преподавател.

Изборът на преподавател е изцяло в ръцете на родителя. Именно затова сме направили процесът по записване да се осъществява изцяло от родителя през автоматичната система на сайта.

Бутон “Запази място” липсва или не е активен – как да подам заявление за тази група?

Когато в списъка с Курсове и Извънкласни дейности виждате група, чийто бутон “Запази място” липсва или бутонът не е активен (не може да го натиснете), тогава това може да означава следното:

Има ли свободни места в групите за обучение?

В сайта за Курсове и Извънкласни дейности има автоматична система, която следи в реално време наличните свободни места. Страниците за записване показват само групи със свободни места.

Няма места в групите. Ще откривате ли нови групи? Кога ще се освободят места?

Нови групи откриваме, само ако осигурим някой от нашите преподаватели да поеме допълнително натоварване. В такъв случай веднага обявяваме групата на сайта и местата се пускат в продажба в системата на сайта тук.

Свободни места в наличните групи се освобождават най-вече около края на обучителен Модул – след 7-мо занятие на съответната група съгласно графика ѝ.
Но място може да се освободи във всеки момент, тъй като отписването на ученик е позволено по всяко време на учебната година. Веднага, щом се освободи място, ние обновяваме информацията в системата на сайта тук.

Запазване на място в група? В момента няма свободно място в групата, която искам – мога ли да запазя място за бъдещ момент?

Не, не запазваме места.

Ако искате да се запишете за конкретна група, в която няма свободни места към даден момент, тогава трябва да следите сайта ни. Веднага, щом се освободи място, ние обновяваме информацията в системата на сайта.

Следете за свободни места тук.

Таксата за обучение какво включва?

Обявената цена НЕ е месечна. В таксата не е включено участие в Тренировъчен тест. За участие в Тренировъчен тест се прави отделно записване и отделно заплащане на съответната такса.

Когато за група е обявена само редовната цена (няма посочено намаление в цената), това е цяла такса за само един цял обучителен Модул. Таксата за един цял обучителен Модул е за десет занятия. Всяко занятие е от два астрономически часа часа (равни са на три учебни). В една учебна година има три поне такива Модула/такси, като понякога обявяваме и (частичен) четвърти Модул, ако графикът го позволява.

Когато за група е обявено намаление в цената, това е такса сàмо за оставащите занятия до края на текущ обучителен Модул.

Отстъпки… Колко точно трябва да платя? Кога мога да получа отстъпка? Вече имам записано дете, ще получа ли отстъпка при следващото записване?

Подробности за видовете отстъпки вижте тук.

Отстъпките не се начисляват автоматично от системата на сайта ни.

Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Когато записвате само един ученик в една група, заплащате пълната такса. Ако впоследствие направите друго записване за обучение, тогава при второто записване ще пресметнем отстъпките Ви.

Ето как процедираме в двата най-чести случая:
*по идентичен начин процедираме във всяка ситуация, в която имате право на отстъпка

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете още деца от семейството си: ще Ви предоставим отстъпка за всяка група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първото дете, то тогава при записването на следващите деца ще Ви прихванем и неползваната отстъпка за първото дете. Плащането при второто записване ще бъде доста по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в цената отстъпката за всяка група на децата Ви.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете същото дете в група по друг учебен предмет: ще Ви предоставим отстъпка за по-скъпата група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първата група на детето си, то тогава при записването за втория учебен предмет ще прихванем отстъпката за по-скъпата от двете групи, дори ако това е всъщност първата група на детето Ви. Плащането при второто записване ще бъде по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в нея отстъпката.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Второ дете – как/къде да запаметя данни в профила си относно други деца от семейството?

Един профил в сайта може да запамети данни само за едно дете.

Не е задължително да сте запаметили данните за конкретен ученик, за да го запишете за обучение или за Тренировъчен тест:

 • Ако с едно заявление ще записвате едно дете: достатъчно е да въведете данни за съответния ученик, когато стигнете до стъпката “Подай заявление”.
 • Ако с едно заявление ще записвате няколко ученици, тогава на страницата “Подай заявление” ще трябва да попълните данните за всяко дете в полето “Основание за включване на отстъпка по това Заявление: (по избор)“.

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

Как да преместя ученик в друга група? Искам да запиша детето си при друг преподавател, как става това?

Преместване в друга група може да направите по всяко време на годината, като:

Ако има разлика между цената на старата и на новата група, ще доплатите само разликата в сумите, като в “основание” за доплащането посочвате “КИД-номер” на новото заявление за записване.

Подробности как става преместването може да видите тук.

Как да се откажа от обучението? Как да отпиша ученик? Мога ли да получа обратно парите си при отписване? Ще ми бъде ли възстановена сума? Каква сума ще ми бъде възстановена? Колко пари е такса “отмяна” и как се изчислява?

Отписване от група може да правите по всяко време.

 • Съгласно чл.71 от Общите условия за Извънкласни дейности:
  Размерът на частично възстановяваните суми при във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора от страна на родителя се определя след намаляване със сума, равна на Такса за отмяна…”. Подробности може да прочетете в целия чл.71. на https://smgood.bg/obshti-uslovia/
 • За занятията, до които остават по-малко от 48 чàса в момента на подаване на заявление за отписване, НЕ се възстановяват суми.
 • *Ориентировъчно: възстановява се почти 80% от цената на занятията, оставащи до края на обучителния Модул .
  *Точната сума за възстановяване се изчислява съгласно чл.71 от Общите условия.
 • Сумата за възстановяване се изплаща по банков път.

За да отпишете ученик от обучението, посетете тази страница.

Курсове и Извънкласни дейности – КАМПАНИЯТА за следваща учебна година

Кога да запиша ученик за следващата учебна година? Как да запазя място за догодина? Кога започва записването за новата учебна година?

За новата учебна година записваме по време на Кампанията.

Кампанията е на няколко етапа, като през всеки етап може да се записват само определени ученици.

Условията на Кампанията са публикувани тук.

Несъществуващ профил – защо сайтът твърди, че нямам профил?

Възможно е Вашият профил да не съществува в сайта ни, въпреки че преди време сте записвали ученик за нашите услуги.

За да намалим личните данни, които обработваме, изтриваме данните за профили, които не са записвали ученик през последните 18 месеца.

Ако се опитвате да влезете в профила си, но получавате съобщение, че той не съществува, то тогава трябва да се регистрирате наново през страницата “Моя профил”.

Не мога да създам профил в сайта – защо? Как да се регистрирам в сайта? Кога ще мога да създам профил в сайта?

За да създадете профил, посетете страницата “Моя профил”.

Профил може да създавате по всяко време, стига да НЕ е по време на някой етап от Кампанията по записване за следващата учебна година:

 • В дните между етапите от Кампанията имате възможност да създавате профил през страницата “Моя профил”.
 • Достъпът до Сайта е възможен единствено чрез профил на родител на ученик, който отговаря на условията за записване по време на съответния етап от Кампанията.
 • Ограничава се достъпът до Сайта за профилите на родители на ученици, които нямат право да се записват през даден етап от Кампанията.
 • По време на някои етапи се изключва възможността за регистриране на нови профили в Сайта.
 • Всички подробности за Кампанията може да видите тук.

“Група-продължение” дали е подходяща за ученик, който не е посещавал обучението досега?

Понятието “група-продължение” използваме само за целите на Кампанията по записване, при това този термин е важен и ползваме само по отношение на първия етап от Кампанията по записване за следващата учебна година.

От гледна точка на преподавания материал “група-продължение” не се различава по никакъв начин от група, която не е такава.

Единствената разлика между “група-продължение” и другите групи е само по време на първия етап от Кампанията – кой може да се записва в “групата-продължение” и кой не може.

Пропуснах етапа/срока от Компанията за записване – мога ли да се запиша сега?

Кампанията по записване за новата учебна година е на няколко етапа, като през всеки етап може да се записват само определени ученици.

След като завърши даден етап от Кампанията, отпускаме незаетите места за продажба през следващ етап, съгласно условията на съответния етап.

Ако етап от Кампанията, през който сте имали право да се запишете, е завършил, тогава трябва да изчакате следващият етап, чиито условия Ви позволяват да се включите отново в Кампанията.

Не, не пазим местата на курсисти, които не са се възползвали от правото си на записване през даден изминал етап от Кампанията.

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

Тренировъчен тест (Пробен изпит)

Как да запиша ученик за Тренировъчен тест?

Участието в Тренировъчен тест е възможно само след подаване по електронен път на заявление за записване – през подсайта ни tt.smgood.bg

Повече подробности за процеса по записване за Тренировъчен тест вижте тук.

Несъществуващ профил – защо сайтът твърди, че нямам профил?

Възможно е Вашият профил да не съществува в сайта ни, въпреки че преди време сте записвали ученик за нашите услуги.

За да намалим личните данни, които обработваме, изтриваме данните за профили, които не са записвали ученик през последните 18 месеца.

Ако се опитвате да влезете в профила си, но получавате съобщение, че той не съществува, то тогава трябва да се регистрирате наново през страницата “Моя профил”.

Трябва ли ученикът да се е явил на Тренировъчен тест, за да мога да го запиша в група за обучение?

Не, явяването на Тренировъчен тест не е задължително. Не се изисква предварителна проверка на способностите на ученика като предварително условие за записване в групите ни за обучение.

Кой може да се яви на Тренировъчен тест (Пробен изпит)?

Няма ограничения – всеки ученик може да бъде записан за участие, дори и да не посещава нашите Курсове.

Учениците, които се обучават в групите ни, също трябва изрично да се запишат за Тренировъчен тест през системата на подсайта ни.

Задължително ли е ученик да се яви на Тренировъчен тест?

Не, явяването на Тренировъчен тест не е задължително, но е силно препоръчително, за да може родителят/ученикът да придобие представа какво да подобри в подготовката си.

Колко Тренировъчни теста се провеждат през годината?

За повечето възрастови групи се стремим да организираме по един Тренировъчен тест около края на всеки обучителен Модул на груповото ни обучение. За някои класове, например 2. клас, провеждаме само един Тренировъчен тест – в края на учебната година.

Информация за предстоящите Тренировъчни тестове може да следите в подсайта ни тук.

Кога ще се проведе следващият Тренировъчен тест?

Веднага след като определим дата за предстоящ Тренировъчен тест, може да видите информация за него на подсайта ни тук. Ако не виждате предстоящи Тренировъчни тестове в подсайта ни, това означава, че все още не сме определили дата, следете подсайта ни.

Второ дете – как/къде да запаметя данни в профила си относно други деца от семейството?

Един профил в сайта може да запамети данни само за едно дете.

Не е задължително да сте запаметили данните за конкретен ученик, за да го запишете за обучение или за Тренировъчен тест:

 • Ако с едно заявление ще записвате едно дете: достатъчно е да въведете данни за съответния ученик, когато стигнете до стъпката “Подай заявление”.
 • Ако с едно заявление ще записвате няколко ученици, тогава на страницата “Подай заявление” ще трябва да попълните данните за всяко дете в полето “Основание за включване на отстъпка по това Заявление: (по избор)“.

Разпределение по стаи/зали на Тренировъчен тест за присъствено явяване – кога се публикува и къде да го видя?

Разпределение по стаи се публикува на подсайта ни вечерта преди деня за провеждане.

Следете съответната страница в подсайта ни тук.

Какво да носи ученикът в деня за присъствено провеждане на Тренировъчен тест?

Ученикът НЕ е длъжен да носи документ, удостоверяващ записването и плащането на такса. Квесторите в зала имат поименен списък на учениците и ще могат да проверят нужните данни на ученика.

Ученикът трябва да носи два химикала и всякакви други канцеларски материали, които желае да ползва.

Ученикът може да си носи и листове за чернови.

Добре е ученикът да си носи вода за пиене.

Забранено е внасянето и консумирането на храни.

Резултатите от Тренировъчен тест – кога и как се обявяват?

Обикновено резултатите са готови и се публикуват:

 • в рамките на около две седмици – по математика;
 • в рамките на около три седмици – по български език и литература.

“СМГ учители” си запазва правото да публикува резултати с в рамките на по-дълъг срок.

Резултатите се публикуват своевременно на подсайта ни тук.

Състезателната работа на ученик – как и къде да я получа? Колко време пазите състезателната работа?

 1. За явилите се онлайн: Всеки родител на ученик, явил се онлайн, получава електронно писмо, съдържащо линк към файловете-снимки на ученика на имейл адреса, с който родителят е регистриран в сайта tt.smgood.bg.
 2. За явилите се присъствено: единствено ученикът, явил се присъствено на Тренировъчен тест, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.
  Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.

Състезателните работи на учениците, явили се присъствено, може да получите както следва:

 • до 5 (пет) седмици, считано от датата за провеждане на съответния Тренировъчен тест;
 • ученици, които посещават групи за Курсове и Извънкласни дейности към “СМГ учители” – от преподавателя си в групата или в учебен ден от 7:30 до 18:30 ч. в сградата на СМГ от наш представител (охраната ще Ви упъти);
 • ученици на СМГ “Паисий Хилендарски” – от преподавателя на ученика в гимназията;
 • всички останали ученици – в учебен ден от 7:30 до 18:30 ч. в сградата на СМГ от наш представител (охраната ще Ви упъти).

Ученикът пропусна Тренировъчен тест, НЕ се яви на Пробен изпит: Какво става с платената сума? Може ли такса за Тренировъчен тест да се прехвърли за следващ пробен изпит? Мога ли да получа условията на задачите?

Ако сте подали заявление за отмяна преди 23:59:59 ч. на последния ден четвъртък, предхождащ датата за провеждане на Тренировъчния тест, тогава може таксата да Ви бъде възстановена частично или да бъде изцяло прехвърлена към следващ Тренировъчен тест под формата на ваучер за бъдещо записване.

Ако НЕ СТЕ ЗАЯВИЛИ ОТПИСВАНЕ в съответния срок, тогава такса изобщо НЕ се възстановява.

Как да се откажа от Тренировъчен тест? Как да отпиша ученик от пробен изпит? Мога ли да получа обратно парите си при отписване? Ще ми бъде ли възстановена сума? Каква сума ще ми бъде възстановена? Колко пари е такса “отмяна” и как се изчислява?

Желание за отписване може да заявите в свободен текст.

Подробности за процедурата вижте тук.

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

Отстъпки и намаления

Отстъпки… Колко точно трябва да платя? Кога мога да получа отстъпка? Вече имам записано дете, ще получа ли отстъпка при следващото записване?

Подробности за видовете отстъпки вижте тук.

Отстъпките не се начисляват автоматично от системата на сайта ни.

Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Когато записвате само един ученик в една група, заплащате пълната такса. Ако впоследствие направите друго записване за обучение, тогава при второто записване ще пресметнем отстъпките Ви.

Ето как процедираме в двата най-чести случая:
*по идентичен начин процедираме във всяка ситуация, в която имате право на отстъпка

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете още деца от семейството си: ще Ви предоставим отстъпка за всяка група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първото дете, то тогава при записването на следващите деца ще Ви прихванем и неползваната отстъпка за първото дете. Плащането при второто записване ще бъде доста по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в цената отстъпката за всяка група на децата Ви.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете същото дете в група по друг учебен предмет: ще Ви предоставим отстъпка за по-скъпата група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първата група на детето си, то тогава при записването за втория учебен предмет ще прихванем отстъпката за по-скъпата от двете групи, дори ако това е всъщност първата група на детето Ви. Плащането при второто записване ще бъде по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в нея отстъпката.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Не получих отстъпка – защо? След подаване на заявление видях, че в цената НЕ е включена отстъпка – кога и как ще начислите намаление в цената? Получих писмо без отбелязана отстъпка – как да получа отстъпка?

Отстъпките не се начисляват автоматично от системата на сайта ни.

Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума, обикновено в рамките на същия ден.

Направете плащане след като потвърдим точната дължима сума.

Отстъпки… За Тренировъчен тест има ли намаления?

Не предлагаме отстъпка от цената при записване за Тренировъчен тест. За всяко

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

Плащане за обучение. Плащане за Тренировъчен тест.

Отстъпки… Колко точно трябва да платя? Кога мога да получа отстъпка? Вече имам записано дете, ще получа ли отстъпка при следващото записване?

Подробности за видовете отстъпки вижте тук.

Отстъпките не се начисляват автоматично от системата на сайта ни.

Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Когато записвате само един ученик в една група, заплащате пълната такса. Ако впоследствие направите друго записване за обучение, тогава при второто записване ще пресметнем отстъпките Ви.

Ето как процедираме в двата най-чести случая:
*по идентичен начин процедираме във всяка ситуация, в която имате право на отстъпка

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете още деца от семейството си: ще Ви предоставим отстъпка за всяка група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първото дете, то тогава при записването на следващите деца ще Ви прихванем и неползваната отстъпка за първото дете. Плащането при второто записване ще бъде доста по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в цената отстъпката за всяка група на децата Ви.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Ако вече сте записали едното си дете си в една група…

…и искате в по-късен момент да запишете същото дете в група по друг учебен предмет: ще Ви предоставим отстъпка за по-скъпата група.
Тъй като вече сте платили пълна такса за първата група на детето си, то тогава при записването за втория учебен предмет ще прихванем отстъпката за по-скъпата от двете групи, дори ако това е всъщност първата група на детето Ви. Плащането при второто записване ще бъде по-ниска сума от обявената на сайта ни, тъй като ще включим в нея отстъпката.
Нашият екип ще прегледа заявлението и ще провери правото Ви на отстъпка, след което ще Ви изпратим имейл с точната дължима сума.

Плащане: Мога ли да платя “на място”? Мога ли да платя “кеш”? Приемате ли пари “в брой”?

Не работим с пари в брой.

Не приемаме плащания в брой.

При записване за Курсове и Извънкласни дейности може да платите само по банков път. Подробности относно “основание” за плащане за групово обучение вижте тук.

При записване за Тренировъчен тест може да изберете предпочитан от Вас начин за плащане. Какви са начините да заплатите такса за Пробен изпит вижте тук.

Плащане за Тренировъчен тест: Мога ли да платя за няколко ученици?

Ако предпочитате банково плащане, тогава може с едно банково плащане може да заплатите таксата за няколко ученици. Достатъчно е в “основание” за плащане да посочите ТТ-номера на всеки ученик, зя когото сте подали заявление.

Също така, може да направите плащане на такса за обучение в група заедно с такса за Тренировъчен тест, като задължително в “основание” посочвате съответните данни.

Плащане за Тренировъчен тест: Как мога да платя? Докога трябва да платя?

Срокът за плащане зависи от избрания от Вас начин да заплатите таксата за Тренировъчен тест.

Предлагаме ви няколко начина, по които да заплатите за участие в Тренировъчен тест. Подробности може да видите тук.

Плащане по грешно “основание”: Какво да правя? Да платя ли отново? Да подам ли ново заявление и да платя по него?

Задължително е да сте посочили уникалния номер, който сте получили при подаване на заявление за записване.

 • Ако НЕ сте посочили уникалния номер в “основание” за плащане, то тогава няма да можем да разпознаем плащането и да го обработим. В такъв случай трябва да ни изпратите писмо, в което да приложите копие/снимка на банковия документ за извършено плащане.
 • Ако сте посочили уникалния номер в “основание” за плащане, то тогава няма никакъв проблем. Благодарение на посочения КИД-номер ще можем да разпознаем и обработим плащането.

Плащане: Не написах името на детето в “основание” за плащане – това проблем ли е?

Задължително е да сте посочили уникалния КИД-номер, който сте получили при подаване на заявление за записване. Ако сте посочили КИД-номер в “основание” за плащането, то тогава няма никакъв проблем, че не сте посочили имена на ученик.

Благодарение на посочения КИД-номер в “основание” за плащане ще можем да разпознаем и обработим плащането.

Плащане – надплатени суми: Какво става с надплатените суми? Ще ми възстановите ли надплатените суми?

Ако поради някаква причина сте надплатили суми:

 • Ще Ви възстановим надплатеното по същия IBAN, ако сте платили от своя банкова сметка.
 • Ще Ви помолим да ни изпратите IBAN чрез електронно писмо, ако нямаме банковата Ви сметка.

* Избягваме варианта със задържане на сумите и прихващането им за бъдещи плащания.

Плащане: Банков документ за направено плащане – трябва ли да предоставя копие? Как да изпратя информация, че съм направил плащане?

Ако сте поплънили коректно “основание” за плащане (уникалния Ви КИД-номер за обучение или уникалния Ви ТТ-ноер за Тренировъчен тест), тогава няма нужда да ни изпращате копие на банковия документи за извършеното плащане.

Ако сте получили писмо от нас, което се отнася за липсващо плащане, тогава е важно:

 1. да проверите дали наистина Вашата банка е обработила плащането;
 2. да ни изпратите документ от банката за направено плащане.

Потвърждение за записване: Не получих писмо – дали сте получили парите? Ученикът записан ли е? Как да видя статуса на записването? Кога ще получа потвърждение?

След края на платежния ден и изготвянето на салдо по сметката ни за деня, обработваме постъпилите плащания и получавате автоматично потвърждение. Понякога, примерно поради голямо натоварване, потвърждението може да получите в рамките на следващия работен ден.

Ако не сме получили сумата в съответния срок, първо изпращаме напомнящо писмо и едва на следващия работен ден отхвърляме заявлението поради неплащане.

След като получим съответната такса и обработим плащането:

 1. Статусът на заявлението в “Моя профил” ще бъде променен на “Записан”. Винаги може да проверявате прогреса на процедурата по записване в страницата “Моя профил” за групово обучение или в същата страница в подсайта за Тренировъчен тест.
 2. Изпращаме автоматично електронно писмо с потвърждение за успешно записване.

Не получавам имейли от “СМГ учители”? Как да открия писмото Ви? От кой подател да очаквам електронни писма?

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си

или

направете автоматично търсене на писма от подател

zapisvane@smgood.bg

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::