През 2. етап от Кампанията
има ограничения в достъпа до сайта.

Достъп до сайта имат само родителите на ученици, които са посещавали последния обучителен Модул през текущата учебна година, като новото записване е само в група по миналогодишния учебен предмет.

Сайтовете ни smgood.bg и tt.smgood.bg ползвате с един и същ профил на родител, като всякакви корекции в информацията за профил се синхронизират между сайтовете ни.

Влизане

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::