РЕКЛАМА:

Запознайте се с условията и етапите на Кампанията:

За да запишете ученик:

 1. запознайте се с Общите условия;
 2. подайте Заявление по електронен път през съответния етап от Кампанията;
 3. ползвайте отстъпка от 25 [подробности тук];
 4. заплатете такса по банкова сметка
  IBAN BG97 UBBS 8002 1063 8677 40;
 5.  получете автоматично потвърждение чрез електронна поща.

Ако изпратите пари чрез EasyPay или други подобни небанкови дружества, ще пропуснете срока за плащане и ученикът няма да бъде записан – отнема им около два-три дни да преведат парите до нас.

Срок за плащане на таксата:

 • Срокът е ДА ПОЛУЧИМ таксата до края на първия официално работен ден, следващ датата на Заявлението за записване. Ако изпратите пари чрез EasyPay или други подобни небанкови дружества, ще пропуснете срока за плащане и ученикът няма да бъде записан – отнема им около два-три дни да преведат парите до нас.
 • Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата, а срок преди изтичането на който ние да я получим.
 • Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група, а мястото се освобождава за други желаещи.
 • Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подали заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.

РЕКЛАМА:

РЕКЛАМА::