Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 02 юни 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 12 май 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 17 март 2024 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 17 март 2024 г. Тренировъчен тест по БЕЛ. За явилите […]