Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 04 юни 2023 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 21 май 2023 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по математика, проведен на 23 април 2023 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 23 април 2023 г. Тренировъчен тест по математика. За явилите […]