Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 14 март 2021 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 14 март 2021 г. Тренировъчен тест по математика. Всеки родител […]

Тренировъчни тестове до края на 2020-2021 учебна година, организирани от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, До края на 2020-2021 учебна година ще организираме по няколко Тренировъчни теста всеки месец. През месец […]

Резултати от Тренировъчен тест по български език и литература (Пробен изпит), проведен на 10 януари 2021 г.

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 10 януари 2021 година Тренировъчен тест по български език и […]

Тренировъчен тест по български език и литература през януари 2021 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, В началото на новата 2021 година предстои Тренировъчен тест по български език и литература (БЕЛ). Изпитът […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 20 декември 2020 г. от “СМГ учители”

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 20 декември 2020 г. Тренировъчен тест по математика. Всеки родител […]