СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Тренировъчен тест през април 2023 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Предстоят: Тренировъчен тест по Математика за 4. клас – 23.04.2023 Тренировъчен тест по Математика за 7. […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 19 март 2023 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по математика, проведен на 19 февруари 2023 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 19 февруари 2023 г. Тренировъчен тест по математика. За явилите […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Тренировъчен тест по български език и литература на 19. март 2023 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Предстои Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас – 19.03.2023 (БЕЛ) Начин на […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 19 февруари 2023 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]