Резултати от Тренировъчен тест по български език и литература (Пробен изпит), проведен на 10 януари 2021 г.

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 10 януари 2021 година Тренировъчен тест по български език и […]

Тренировъчен тест по български език и литература през януари 2021 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, В началото на новата 2021 година предстои Тренировъчен тест по български език и литература (БЕЛ). Изпитът […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 20 декември 2020 г. от “СМГ учители”

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 20 декември 2020 г. Тренировъчен тест по математика. Всеки родител […]

Тренировъчен тест през декември 2020 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, До края на календарната 2020 година предстоят следните Тренировъчни тестове: по математика само Модул-1 за 3. […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 14 юни 2020 г., организиран от СМГ учители ООД

Уважаеми родители и ученици, Другият ни сайт (за записване за Тренировъчен тест) е достъпен на адрес tt.smgood.bg Готови са резултатите […]