Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 17 март 2024 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 17 март 2024 г. Тренировъчен тест по БЕЛ. За явилите […]

Тренировъчен тест в края на 23-24 учебна година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, До края на 2023-2024 учебна година организираме по още един Тренировъчен тест за всеки клас и […]

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 17 март 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 25 февруари 2024 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите от проведения на 25 февруари 2024 г. Тренировъчен тест. За явилите се онлайн: […]

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 25 февруари 2024 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 ч. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]