Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ учители” ООД и Потребителите на образователни услуги в сила от 04.06.2022 година.