СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 27 ноември 2022 година (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Тренировъчен тест в края на 2022 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Предстоят последните за тази календарна година: Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Актуализиран график при г-н Ангел Ангелов за Модул-1 през 2022 година

Уважаеми ученици и родители, Датите на занятията са променени заМодул-1 през 2022-2023 учебна година, предвид отсъствието на г-н Ангелов. Всички […]