СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по български език и литература, проведен на 22 май 2022 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите за 7. клас от проведения на 22 май 2022 г. Тренировъчен тест по […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 29 май 2022 г. (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Тренировъчен тест през май 2022 година, организиран от СМГ учители (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Предстоят последните за тази учебна година: Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит) по математика, проведен на 17 април 2022 година

Уважаеми родители и ученици, Готови са резултатите за 4. клас от проведения на 17 април 2022 г. Тренировъчен тест по […]

СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Разпределение по стаи за Тренировъчен тест на 17 април 2022 г., (Пробен изпит)

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тренировъчният тест присъствено започва в 09:00 часа. Учениците трябва да са по местата си най-късно до […]