СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Уважаеми родители и ученици,

Готови са резултатите за 7. клас от проведения на 22 май 2022 г. Тренировъчен тест по БЕЛ.

 1. За явилите се онлайн: Всеки родител на ученик, явил се онлайн, получава електронно писмо, съдържащо линк към условията на задачи на имейл адреса, използван от родителя в сайта tt.smgood.bg.
 2. За явилите се присъствено: единствено ученикът, явил се присъствено на Тренировъчен тест, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.
  Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.
  Състезателните работи на учениците, явили се присъствено, може да получите както следва:
  • ученици, които посещават Извънкласни дейности към “СМГ учители” – от преподавателя на съответната група;
  • ученици на СМГ “Паисий Хилендарски” – от преподавателя на ученика в гимназията;
  • всички останали ученици – в делничен работен ден до 13 юни от 7:00 до 19:00 часà в сградата на СМГ от наш представител.

Уведомяваме Ви, че нашите писма биват категоризирани от доставчиците на електронна поща по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на входящата си поща ще получите писмата ни. Изпращането е автоматично и не пропускаме никой родител на записан ученик. Умоляваме Ви да проверите всички етикети/папки във входящата си поща или да направите автоматично търсене на писма с подател zapisvane@smgoood.bg, преди да ни пишете за неизпратено от нас писмо.