Скъпи ученици, уважаеми родители,

В края на Модул-2 през 23-24 учебна година предстоят:

Начин на провеждане:

  • от 9:00 ч. за ОНЛАЙН явяване;
  • от 9:00 ч. за присъствено явяване.

Състезателната тема е една и съща за двата варианта на явяване.


Записване на ученик за Тренировъчен тест, към СМГ учители:

  • Възможно е единствено чрез подаване на заявление по електронен път – поръчка на подсайта tt.smgood.bg.
  • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
    Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.

Достъпът до сайтовете ни smgood.bg и tt.smgood.bg се осъществява с един и същ профил на родител, като всякакви корекции в информацията за профил се синхронизират между сайтовете ни.