Уважаеми родители и ученици,

Предстои плащане на таксата за обучителен Модул-2 през 2023-2024 учебна година, след 7-мо занятие на съответната група.

Всеки ученик, който вече посещава обучение в група, има запазено място до края на учебната година.

Подаване на заявление за записване в същата група за следващия Модул не е нужно, достатъчно е да направите плащане на следващата част от таксата, като "основанието" за плащане НЕ е същото като при първоначалното записване.

След СЕДМО занятие на текущия обучителен Модул изпращаме електронно писмо до родителя, съдържащо информация за предстоящото плащане – образец на банков документ с попълнени правилните индивидуални данни конкретно за детето и групата му.

Нашите писма биват категоризирани по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на пощата си ще ги получите.

Проверете всички етикети/категории/папки в пощата си
или
направете автоматично търсене на писма от подател
zapisvane@smgood.bg

Краен срок:

  • получаване на плащането – един ден преди десето занятие на Модул-1. Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата, а е срок, преди изтичането на който ние да я получим.
  • Ако не ползвате услугите на ОББ, предвидете най-малко един ден за обработване на плащането.
  • Суми, получени след изтичане на срока, се изплащат обратно и ученикът НЕ бива записан за следващия Модул, а мястото се освобождава за продажба през сайта.

След десето занятие освобождаваме местата, за които не сме получили такса, за да могат да се запишат нови ученици.

Датата на всяко занятие:

Образец на банков документ:

  • За всеки ученик образецът съдържа точното негово конкретно и уникално "ОСНОВАНИЕ" за плащане.
  • Образеца може видите в писмото, изпратено до електронната поща на съответния родител.
  • Не променяйте "Основанието" за плащане.

Ученици, ползващи отстъпка:

  • За учениците, ползвали отстъпка за Модул-1, отново е предвидена намалена такса.
  • Дължима е пълна такса в размер на 300/370 лева за Модул-2 за всеки ученик, за когото отпада правото на отстъпка – когато по време на Модул-2 няма да посещава курс по втори учебен предмет и няма да има брат/сестра на курс.

Свободни места в групите:

  • В края на първия работен ден след десето занятие ще публикуваме актуален списък. Дотогава своевременно ще обявяваме потвърдените свободни места.

Още информация може да видите на сайта ни [натиснете тук].