СМГ учители Курсове и Извънкласни дейности лого фавикон

Уважаеми родители и ученици,

Предстои плащане на таксата за обучителен Модул-2 през 2022-2023 учебна година, като за целта изпращаме индивидуален имейл след 7-мо занятие на съответната група.

Краен срок:

  • получаване на плащането – един ден преди десето занятие на Модул-1. Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата, а е срок, преди изтичането на който ние да я получим.

След десето занятие освобождаваме местата, за които не сме получили такса, за да могат да се запишат нови ученици.

Датата на всяко занятие:

Образец на банков документ:

  • За всеки ученик образецът съдържа точното негово конкретно и уникално “ОСНОВАНИЕ” за плащане.
  • Образеца може видите в писмото, изпратено до електронната поща на съответния родител.
  • Не променяйте “Основанието” за плащане.

Ученици, ползващи отстъпка:

  • За учениците, ползвали отстъпка за Модул-1, отново е предвидена намалена такса.
  • Дължима е пълна такса в размер на 260/330 лева за Модул-2 за всеки ученик, за когото отпада правото на отстъпка – когато по време на Модул-2 няма да посещава курс по втори учебен предмет и няма да има брат/сестра на курс.

Свободни места в групите:

  • В края на първия работен ден след десето занятие ще публикуваме актуален списък. Дотогава своевременно ще обявяваме потвърдените свободни места.

Още информация може да видите на сайта ни [натиснете тук].