Резултати по БЕЛ от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 19 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД, и по Математика (обновена)

Резултати по БЕЛ от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 19 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД, и по Математика (обновена)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 19 май 2019 г., организирани от СМГ учители ООД (Пробни изпити по математика и по БЕЛ)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 19 май 2019 г. (Пробни изпити по математика и по БЕЛ)

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 05 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 05 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД по Математика

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 05 май 2019 г., организирани от СМГ учители ООД (Пробни изпити по математика)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 05 май 2019 г. (Пробни изпити по математика)

Кандидати в СМГ след 4. клас през 2019г. – без служебни бележки за резултати от състезания и олимпиада от РУО – София-град

Учениците от София-град нямат нужда от служебни бележки за резултати през учебната 2018/2019 година.