Резултати по БЕЛ от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 19 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД, и по Математика (обновена)

Резултати по БЕЛ от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 19 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД, и по Математика (обновена)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 19 май 2019 г., организирани от СМГ учители ООД (Пробни изпити по математика и по БЕЛ)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 19 май 2019 г. (Пробни изпити по математика и по БЕЛ)

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 05 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД

Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), проведен на 05 май 2019 г., организиран от СМГ учители ООД по Математика

От 15 до 19 май 2019г. няма да е активна опцията “Плащане чрез банков превод” (Тренировъчни тестове и Пробни изпити към СМГ учители ООД)

При нова поръчка 15 до 19 май 2019г. – плащане само чрез EasyPay и Epay (Тренировъчни тестове, Пробни изпити, Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 05 май 2019 г., организирани от СМГ учители ООД (Пробни изпити по математика)

Разпределение по стаи за Тренировъчни тестове на 05 май 2019 г. (Пробни изпити по математика)