Людмил Попов 4и3кл-13:30ч. Четене с разбиране (23-24 уч.г.)

370,00 лв.

Свободни места: 2

Описание

Програмата за обучение се разпределя в обучителни Модули:

  • През учебната година има поне три обучителни Модула.
  • Един цял обучителен Модул съдържа десет занятия.
  • Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).

Обявената цена не е месечна:

  • Редовна цена – цяла такса за само един цял обучителен Модул.
  • Намалена цена (ако е обявена такава) – само за оставащите занятия до края на текущ обучителен Модул.
  • За следващ обучителен Модул се дължи редовната цена.

Не се изисква предварителна проверка на способностите на ученика.

По решение на “СМГ учители” ООД може всички ИД да се провеждат в неприсъствена форма, в случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, грипна епидемия) и други подобни и/или има въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания или други заразни болести, както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с всички ученици, записани в съответната група.

ИД се осъществяват в сграда, определена от “СМГ учители” ООД, когато занятията се провеждат в присъствена форма, като това може да бъде сграда, различна от тази на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

Още подробности за групата вижте тук.


Подробности за групата

Преподавател

Клас

,

Учебен предмет

Форма на провеждане

Ден на провеждане

Начален час на занятията

Брой ученици в група

Кампания – вид

Модул

Модул–1 са занятия от №_01 до №_10. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–1 занятия., Модул–2 са занятия от №_11 до №_20. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–2 занятия., Модул–3 са занятия от №_21 до №_30. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–3 занятия.