Илиана Цветкова 4кл-8:00ч. (23-24 уч.г.)

300,00 лв.

Няма места

Описание

Програмата за обучение се разпределя в обучителни Модули:

  • През учебната година има поне три обучителни Модула.
  • Един цял обучителен Модул съдържа десет занятия.
  • Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).

Обявената цена НЕ е месечна:

  • Редовна цена – цяла такса за само един цял обучителен Модул.
  • Намалена цена (ако е обявена такава) – сàмо за оставащите занятия до края на текущ обучителен Модул.
  • За следващ обучителен Модул се дължи редовната цена.

Не се изисква предварителна проверка на способностите на ученика.

По решение на “СМГ учители” ООД може всички ИД да се провеждат в неприсъствена форма, в случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, грипна епидемия) и други подобни и/или има въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания или други заразни болести, както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с всички ученици, записани в съответната група.

ИД се осъществяват в сграда, определена от “СМГ учители” ООД, когато занятията се провеждат в присъствена форма, като това може да бъде сграда, различна от тази на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

Още подробности за групата вижте тук.


Подробности за групата

Преподавател

Клас

Учебен предмет

Форма на провеждане

Ден на провеждане

Начален час на занятията

Брой ученици в група

Кампания – вид

Модул

Модул–1 са занятия от №_01 до №_10. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–1 занятия., Модул–2 са занятия от №_11 до №_20. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–2 занятия., Модул–3 са занятия от №_21 до №_30. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–3 занятия., Модул–4 (през 23-24) са занятия от №_31 до №_34. Заплащате СÀМО за предстоящи от днес до края на Модул–4 занятия.