Ние – учителите от СМГ “Паисий Хилендарски”, създадохме “СМГ учители” в края на 2017 г. Това се наложи поради незаконосъобразността да се провеждат извънкласни дейности от училищно настоятелство. Дружеството организира и провежда извънкласни дейности по математика и български език и литература за ученици, които не са записани да учат в гимназията, за да се избягва конфликт на интереси.

Екипът ни се състои само от настоящи и бивши преподаватели в СМГ “Паисий Хилендарски” – професионалисти в областта, доказали се през годините.

Ние сме единодушни, че ще продължаваме традицията винаги да полагаме максимални усилия за осигуряване на необходимите финансови средства – собствени и от външни спонсори, за организирането на изявите, с които учениците ни прославят както гимназията, така и България, в множество състезания на местно и на международно ниво. Възпитаниците на СМГ поддържат високия имидж на училището и на България пред света и имат нужда от финансовата ни подкрепа, която поради една или друга причина не е възможно да бъде осигурявана по друг начин.

Решенията в дружеството се взимат с пълно мнозинство винаги с цел защита интересите на учениците на СМГ “Паисий Хилендарски”. Общото събрание реши генерираните финансови средства да се използват за подпомагане на учениците от нашата гимназия. Откакто съществува дружеството, тези средства не се капитализират като печалба, каквито реално са.

До момента “СМГ учители” ООД финансира участието на ученици от СМГ “Паисий Хилендарски” както следва:

  • > Полети, застраховки и допълнителни нощувки на ученици и командировани учители за участие в 22th Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC) в Хонконг, Китай;
  • > Полети, застраховки и допълнителни нощувки на ученици и командировани учители за участие в 21-вото Международно математическо състезание International Mathematics Competition (SAIMC 2019), Дърбан, ЮАР;
  • > Полети на ученици и командировани учители за участие в Четвъртата олимпиада на мегаполисите в Москва, Русия;
  • > Транспорт на ученици и учители за участие в Пролетни математически състезания, 8-12 клас в гр. Варна през 2018-2019 учебна година;
  • > Транспорт на ученици и учители за участие в Математически турнир “Академик Кирил Попов”, 5-8 клас в гр. Шумен през 2018-2019 учебна година;
  • > Дарение за лечение на служител в СМГ.

Даренията възлизат на обща сума над 50 000 лв.

По време на всяка учебната година дружеството заплаща наем за сградата на СМГ “Паисий Хилендарски”, определен в правилата на Столична община и след законно проведен и спечелен конкурс.

Дружеството разполага с всички необходими активи за осъществяване на дейността си, надлежно заведени в инвентаризационните регистри, като не ползва чужди такива (в това число и на СМГ “Паисий Хилендарски”).

Искаме да уверим МОН, Столична община, както и нашите ученици и техните родители, че “СМГ учители” ще продължават да подкрепят и развиват потенциала на своите ученици, в името на чийто успех трябва да сме обединени.

Следвайки принципите на демократичната държава и свободно общество, всеки гражданин има право да избира как да разполага със свободното си време. Като съдружници в дружеството и част от миналото, настоящето и бъдещето на СМГ “Паисий Хилендарски”, ние сме избрали законоустановен ред като единствен приемлив за нас, за да работим за обучението и развитието на децата на България. Ние сме екип от висококвалифицирани професионалисти и спекулативни публикации няма да окажат влияние на професионализма и качеството на нашата работа.

Дружеството “СМГ учители” уверява, че ще изпълни коректно и в пълнота поетите ангажименти към всички ученици, записани за новата 2019-2020 учебна година.