Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на Извънкласни дейности за уреждане на взаимоотношенията между “СМГ учители” ООД и Потребителите на образователни услуги в сила от 14.06.2020 г., с които можете да се запознаете по-долу.

Общи условия за Извънкласни дейности