Детелина Донева

250,00 лв. 125,00 лв. с ДДС

През цялата учебна година групата е с този начален час, не се обръща смяната през II срок.

Налични са само 2

Описание

Програмата за обучение на учениците в ИД е разпределена в обучителни Модули.

Обявената редовна цена е за само един цял обучителен Модул:

  • Редовната цена – цяла такса за цял един обучителен Модул – е за десет занятия.
  • Намалената цена (ако е обявена такава) е сàмо за оставащите занятия до края на текущ обучителен Модул.
  • За следващ обучителен Модул се дължи редовната цена.

Всяко занятие е от два астрономически часа (равни са на три учебни).

В рамките на учебната година за всеки предмет и за всеки клас броят на обучителните Модули е не по-малък от три.

В рамките на учебната година всеки един от първите три обучителни Модула на ИД за съответния клас и предмет съдържа минимум 20 астрономически часа.

През цялата учебна година групата е с този начален час, не се обръща смяната през II срок.

В маломерна група броят на учениците е от 10 до 15.

Не се изисква предварителна проверка на способностите и готовността на ученика чрез тестове, изпити или други форми, като задължително условие за записването на ученик за ИД.

ИД се осъществяват в сграда, определена от “СМГ учители” ООД, когато занятията се провеждат в присъствена форма, като това може да бъде сграда, различна от тази на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

По решение на “СМГ учители” ООД може всички ИД да се провеждат в неприсъствена форма, в случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, грипна епидемия) и други подобни и/или има въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания или други заразни болести, както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с всички ученици, записани в съответната група.

Подробности за групата

Преподавател

Клас

Учебен предмет

Кампания – вид

Ден на провеждане

Начален час на занятията

Брой ученици в група