Уважаеми родители, скъпи ученици,

Всеки ученик, записан за целия обучителен Модул-1 (още от първо занятие), има право да получи едно безплатно учебно помагало.

Информация за начина и графика за получаването на помагала е изпратена по имейл до всеки родител.

Помагалото се предоставя задължително срещу уникален-код-на-ваучер, който е изпратен до родителите по електронната поща.