Уважаеми родители и ученици,

Готови са резултатите от проведения на 10 януари 2021 година Тренировъчен тест по български език и литература.

Всеки родител получава две електронни писма на имейл адреса, използван от родителя в сайта tt.smgood.bg:

  1. писмо, съдържащо линк към условията на задачите;
  2. писмо, съдържащо линк към сниманите/сканираните листове на ученика с отбелязани върху тях верни/грешни отговори.

Уведомяваме Ви, че нашите писма биват категоризирани от доставчиците на електронна поща по всевъзможни начини и е трудно да предвидим в коя папка на входящата си поща ще получите писмата ни. Изпращането е автоматично и не пропускаме никой родител на записан ученик. Умоляваме Ви да проверите всички етикети/папки във входящата си поща или да направите автоматично търсене на писма с подател zapisvane@smgoood.bg, преди да ни пишете за неизпратено от нас писмо.