Скъпи ученици, уважаеми родители,

В началото на новата 2021 година предстои Тренировъчен тест по български език и литература (БЕЛ).

Изпитът се провежда на 10 януари 2021 година ОНЛАЙН, поради въведените противоепидемични мерки в страната.

Записването за Тренировъчен тест (Пробен изпит) е възможно единствено през подсайта tt.smgood.bg.

Достъпът до сайтовете ни smgood.bg и tt.smgood.bg се осъществява с един и същ профил на родител, като всякакви корекции в информацията за профил се синхронизират между сайтовете ни.


Записване на ученик за Тренировъчен тест, към СМГ учители:

  • Възможно е единствено чрез подаване на заявление по електронен път – поръчка на подсайта tt.smgood.bg.
  • Единствено родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест.
  • Не подавайте заявление за записване за Тренировъчен тест от името на ученик-клиент.
  • С едно заявление за записване може да запишете само един ученик.
    За да запишете друг ученик, трябва да подадете отделно заявление за записване.
    С един банков превод/вноска може да заплатите таксата за няколко заявления за записване за Тренировъчен тест.