Уважаеми родители и ученици,

Записването за 5. клас в Курсове и Извънкласни дейности ще започне в 17:30 часа на 09 юли 2020 година.

На 09 и 10 юли право да се записват имат единствено ученици, които през предходната учебна година са посещавали последния обучителен Модул-4, без значение от групата или преподавателя.

Заявления, получени на 09 и 10 юли за ученици, които НЕ са посещавали последния обучителен Модул-4, се отхвърлят и ученикът НЕ бива записан в групата.
Тези ученици могат да се записват от 11 юли.

  • Записването се осъществява единствено чрез електронната система на сайта.
  • Достъп до електронната система на сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран от самия родител.
  • Приемаме Заявление за записване единствено от родител/настойник/попечител, носещ родителската отговорност за ученика.
    В случай че Заявление съдържа информация за записване на “чужди” деца, то тогава цялото Заявление се отхвърля и учениците НЕ биват записани в нито една група от Заявлението.
  • В случай че получим частично плащане – сàмо за някои групи от Заявлението за записване – то тогава цялото Заявление се отхвърля, ученикът НЕ бива записан в нито една група от Заявлението, а сумата се възстановява на родителя.

Повече подробности как се записва ученик може да видите [натиснете] тук.