Уважаеми родители и ученици,

Записването за нови курсисти ще започне в 16:30 часа на 23 юни 2020 година.

 

  • Записването се осъществява единствено чрез електронна система на сайта.
  • Достъп до електронната система на сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран от самия родител.
  • Приемаме Заявление за записване единствено от родител/настойник/попечител, носещ родителската отговорност за ученика.
    В случай че Заявление съдържа информация за записване на “чужди” деца, то тогава цялото Заявление се отхвърля и учениците НЕ биват записани в нито една група от Заявлението.
  • В случай че получим частично плащане – сàмо за някои групи от Заявлението за записване – то тогава цялото Заявление се отхвърля, ученикът НЕ бива записан в нито една група от Заявлението, а сумата се възстановява на родителя.