Уважаеми родители и ученици,

Другият ни сайт (за записване за Тренировъчен тест) е достъпен на адрес tt.smgood.bg

Готови са резултатите за 4. клас от проведения на 14 юни 2020 г. Тренировъчен тест по математика.

Всеки родител ще получи електронно писмо, съдържащо линк към условията със задачи (имейл адресът за получаване е същият, с който родителят е направил поръчката за записване на ученика).

Съгласно Общите условия резултатите се обявяват като се спазват едновременно следните принципи:

  • в Интернет;
  • публично;
  • поименно.

Родителят/Настойникът/Попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, със приключване на поръчката си, приема резултатът да бъде обявен по описания по-горе начин. Ако родителят/настойникът не е съгласен с начина на публикуване, може да не записва ученика за Тренировъчен тест.