Резултати от проведения на 07 юни 2020 г. Тренировъчен тест по математика може да видите както следва:

Всеки родител ще получи електронно писмо, съдържащо линк към условията със задачи (имейл адресът за получаване е същият, с който родителят е направил поръчката за записване на ученика).