Заедно с Кампанията 2020 започваме прилагането и на нова отстъпка.

В случай че запишете един и същи ученик за обучение в групи по два учебни предмета, ще получите отстъпка от 25% за едната такса.

Ако двете групи са с различни цени, то тогава ще Ви предоставим отстъпка за по-скъпата група, т.е. ще трябва да заплатите 75% от по-скъпата такса и 100% от по-евтината такса.

Отстъпки не могат да се кумулират – в цената на обучителен Модул в една група за един и същи ученик не се включва повече от една отстъпка. Родителят ползва онази отстъпка измежду изброените в т.58 и т.59 от Общите условия, при която дължимите от родителя суми са в по-малък общ размер.