Резултати от проведения на 10 май 2020 г. Тренировъчен тест по математика може да видите както следва:
Всеки родител ще получи електронно писмо, съдържащо линк към проверените листове за Модул-2 на съответния ученик, като:
  • срокът за получаване на линк е до края на 29 май 2020 г.;
  • имейл адресът за получаване е същият, с който родителят е направил поръчката за записване на ученика.
Резултатите са окончателни и не подлежат на допълнителна проверка и оценка.

4.клас Тест по Математика 10.05.2020 (Пробен изпит)