Резултати от проведения на 05 април 2020 г. Тренировъчен тест по български език и литература може да видите както следва:

Актуализирахме резултатите на някои ученици, поради техническа неточност в изчисляване тежестта на някои въпроси.

7.клас Тест по БЕЛ 05.04.2020 (Пробен изпит)

Единствено ученикът, явил се на Тренировъчен тест по БЕЛ, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.

Състезателните работи на учениците може да получите както следва:

  • след 13 май 2020г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часà в сградата на СМГ от наш колега.