Резултати от проведения на 05 април 2020 г. Тренировъчен тест по математика може да видите както следва: