ВСЕКИ РОДИТЕЛ, КОЙТО ПРАВИЛНО И УСПЕШНО Е ИЗПЪЛНИЛ ДВАТА ЕТАПА, ВИЖДА НЕЩО ПОДОБНО НА СНИМКАТА ОТДОЛУ.
АКО В TEAMS НЕ ВИЖДАТЕ ГРУПАТА, КАКТО Е ПОКАЗАНО НА СНИМКАТА, ЗНАЧИ НЕ СТЕ ИЗПЪЛНИЛИ ПРАВИЛНО ЕТАПИТЕ ИЛИ  ПОЛЗВАТЕ СОФТУЕР ЗА БЛОКИРАНЕ НА РЕКЛАМИ.

Попълването на информационната форма от точка 2 в Етап-1 и/или последващото достъпване до системата на Microsoft Teams и съответната виртуална класна стая (екип в Microsoft Teams) за провеждане на онлайн занятие от Извънкласните дейности – без значение дали чрез Teams акаунт на родителя/ученика и/или Teams акаунт, предоставен от СМГ учители ООД – представляват изразяване на съгласие от страна на родителя и приемане измененията относно начина на предоставяне на образователните услуги, включително и съгласие относно осъществяването на Извънкласните дейности в онлайн форма от страна на СМГ учители ООД, което се приема за надлежно изпълнение на договорните задължения на СМГ учители ООД.