Уважаеми родители и ученици,

ЕТАП–2

*ВАЖНО: всички стъпки в инструкциите от етап–2 трябва да се изпълняват през интернет браузър.

Задължително трябва (ако използвате такъв) да изключите всякакъв софтуер за блокиране на реклами, защото често бутоните на Microsoft Teams биват премахвани погрешно.

 1. Задължително е даването на съгласие от Ваша страна за синхронизация между Вашия Microsoft Teams акаунт и нашия акаунт, като това се прави чрез активиране на линка в автоматичното електронно писмо, което сте получили в пощата на Microsoft Teams акаунта си.
 2. Проверявайте входящата поща НА TEAMS АКАУНТА, включително и папката СПАМ (Нежелана поща).
 3. Съветваме Ви да разгледате и двете инструкции.
  • За ученици, които използват (новосъздаден) Microsoft Teams акаунт на родител/ученик, натиснете тук.
  • За ученици, които използват своя Microsoft Teams акаунт, създаден от министерството на образованието, натиснете тук.

ЕТАП–1

 1. За осъществяване на обучението във остатъка от всички Извънкласни дейности ученик трябва да използва Microsoft Teams акаунт на родителя си или да използва свой Microsoft Teams акаунт, създаден от министерство на образованието.
  • СМГ учители НЕ провежда регистрации на Microsoft Teams акаунти от Ваше име.
  • Родителите/учениците, които все още нямат Microsoft Teams акаунт, може да се запознаят с инструкциите тук и тук.
  • Не Ви съветваме да избирате този вариант, но: за всеки ученик има създаден акаунт за Microsoft Teams от министерство на образованието. Информация за потребителското име и парола може да получите от класния ръководител на ученика в съответното негово училище. Всеки директор е получил акаунти и парола за всеки ученик от съответното училище, през системата за електронно връчване на документи.
 2. Попълнете имейл адреса на Microsoft акаунта в информационната форма тук.
  Не получавате електронно писмо, че правилно сте попълнили формата.
  Лични данни: информацията, която предоставяте се използва единствено с цел организирането на онлайн обучението, като СМГ учители няма да я използва с други цели и/или да я предоставя на трети лица освен в случаите, предвидени в закон.
  СМГ учители не носи отговорност за лична информация, разпространено от Ваша страна по време на онлайн обучението
  .
 3. Наш сътрудник ръчно добавя Microsoft Teams акаунта Ви във виртуалната класна стая, след което  получавате електронно писмо във входящата поща на Microsoft Teams акаунта си.
 4. След като получите електронното писмо по предходната точка, спрямо същото изпълнявате етап–2.

СМГ учители ООД разширява обхвата на предоставяните услуги като започва предоставяне обучението във всички Извънкласни дейности във виртуална класна стая. За времето на извънредното положение сграда за провеждане на всички Извънкласни дейности ще бъде собственият дом на съответния ученик. Вярваме, че това удобство за Вас ще бъде съчетано с все така високо ниво на обучението от нас!

Попълването на информационната форма от точка 2 в Етап-1 и/или последващото достъпване до системата на Microsoft Teams и съответната виртуална класна стая (екип в Microsoft Teams) за провеждане на онлайн занятие от Извънкласните дейности – без значение дали чрез Teams акаунт на родителя/ученика и/или Teams акаунт, предоставен от СМГ учители ООД – представляват изразяване на съгласие от страна на родителя и приемане измененията относно начина на предоставяне на образователните услуги, включително и съгласие относно осъществяването на Извънкласните дейности в онлайн форма от страна на СМГ учители ООД, което се приема за надлежно изпълнение на договорните задължения на СМГ учители ООД.