Уважаеми родители и ученици,

В съответствие с въведените извънредни мерки заради пандемията от COVID-19, СМГ учители ООД ще осъществява Извънкласните дейности в дистанционна форма, като всички наши преподаватели ще продължат обучението по Математика и Български език и литература на принципа на виртуална класна стая.

Подобна организация бе въведена и от Министерство на образованието. Ведомството създаде акаунт в Microsoft Teams на всеки ученик и учител в България, за да може образованието на децата да премине в онлайн среда.

Първоначално преминаваме към онлайн обучение за довършване на всички Извънкласни дейности за учениците от 4. до 7. клас – от 28 март 2020 година

При необходимост спрямо обстановката в страната, впоследствие ще започнем онлайн форма на обучение и за довършване на всички Извънкласни дейности за учениците от 2. и от 3. клас. Всички оставащи занятия за 2. и 3. ще бъдат проведени.

Всеки преподавател на СМГ учители ООД ще използва основно платформата Microsoft Teams за онлайн връзка с учениците, с които осъществява обучение по групи в Извънкласни дейности.

За да участва детето Ви в остатъка от Извънкласните дейности до края на текущата учебна година, ще е необходимо използването на таблет, смартфон или лаптоп/компютър – с микрофон.

Интернет обучението във всички Извънкласни дейности до края на текуащата учебна година ще се провежда съгласно публикувания график на групите.


Техническата подготовка на онлайн обучението във остатъка от всички Извънкласни дейности 4-7 клас ще премине през няколко етапа:

ЕТАП–1

 1. За осъществяване на обучението във остатъка от всички Извънкласни дейности ученик трябва да използва Microsoft Teams акаунт на родителя си или да използва свой Microsoft Teams акаунт, създаден от министерство на образованието.
  • СМГ учители НЕ провежда регистрации на Microsoft Teams акаунти от Ваше име.
  • Родителите/учениците, които все още нямат Microsoft Teams акаунт, може да се запознаят с инструкциите тук и тук.
  • Не Ви съветваме да избирате този вариант, но: за всеки ученик има създаден акаунт за Microsoft Teams от министерство на образованието. Информация за потребителското име и парола може да получите от класния ръководител на ученика в съответното негово училище. Всеки директор е получил акаунти и парола за всеки ученик от съответното училище, през системата за електронно връчване на документи.
 2. Попълнете имейл адреса на Microsoft акаунта в информационната форма тук.
  Не получавате електронно писмо, че правилно сте попълнили формата.
  Лични данни: информацията, която предоставяте се използва единствено с цел организирането на онлайн обучението, като СМГ учители няма да я използва с други цели и/или да я предоставя на трети лица освен в случаите, предвидени в закон.
  СМГ учители не носи отговорност за лична информация, разпространено от Ваша страна по време на онлайн обучението
  .
 3. Наш сътрудник ръчно добавя Microsoft Teams акаунта Ви във виртуалната класна стая, след което  получавате електронно писмо във входящата поща на Microsoft Teams акаунта си.
 4. След като получите електронното писмо по предходната точка, спрямо същото изпълнявате етап–2.

СМГ учители ООД разширява обхвата на предоставяните услуги като започва предоставяне обучението във всички Извънкласни дейности във виртуална класна стая. За времето на извънредното положение сграда за провеждане на всички Извънкласни дейности ще бъде собственият дом на съответния ученик. Вярваме, че това удобство за Вас ще бъде съчетано с все така високо ниво на обучението от нас!


(обновена за Етап–2)

ЕТАП–2

*ВАЖНО: всички стъпки в инструкциите от етап–2 трябва да се изпълняват през интернет браузър.

Задължително трябва (ако използвате такъв) да изключите всякакъв софтуер за блокиране на реклами, защото често бутоните на Microsoft Teams биват премахвани погрешно.

 1. Задължително е даването на съгласие от Ваша страна за синхронизация между Вашия Microsoft Teams акаунт и нашия акаунт, като това се прави чрез активиране на линка в автоматичното електронно писмо, което сте получили в пощата на Microsoft Teams акаунта си.
 2. Проверявайте входящата поща НА TEAMS АКАУНТА, включително и папката СПАМ (Нежелана поща).
 3. Съветваме Ви да разгледате и двете инструкции.
  • За ученици, които използват (новосъздаден) Microsoft Teams акаунт на родител/ученик, натиснете тук.
  • За ученици, които използват своя Microsoft Teams акаунт, създаден от министерството на образованието, натиснете тук.

Всеки родител има възможност да отпише ученика при нежелание да участва в онлайн обучението в Извънкласните дейности. Всички права и задължения на страните ще бъдат прекратени, съгласно Общите условия. За да отпишете ученик от група за Извънкласни дейности, пишете ни тук или на zapisvane@smgood.bg


Започната е организация за онлайн провеждане на отложените Тренировъчен тест по математика за 3. клас и Тренировъчен тест по български език и литература за 7. клас. Следете сайта ни в страницата “новини” за допълнителна информация относно тестовете.

Попълването на информационната форма от точка 2 в Етап-1 и/или последващото достъпване до системата на Microsoft Teams и съответната виртуална класна стая (екип в Microsoft Teams) за провеждане на онлайн занятие от Извънкласните дейности – без значение дали чрез Teams акаунт на родителя/ученика и/или Teams акаунт, предоставен от СМГ учители ООД – представляват изразяване на съгласие от страна на родителя и приемане измененията относно начина на предоставяне на образователните услуги, включително и съгласие относно осъществяването на Извънкласните дейности в онлайн форма от страна на СМГ учители ООД, което се приема за надлежно изпълнение на договорните задължения на СМГ учители ООД.