За някои от групите има еднократан промяна в стаята за провеждане на занятието за дните 14 и 15 декември 2019 г.

Всички занятия имат променена дата и/или начален час.

График за Курсове и Извънкласни дейности (за Модул)