Всички занятия имат променена дата и/или начален час за дните 14 и 15 декември 2019 г., тъй като СМГ “Паисий Хилендарски” е домакин на две олимпиади по същото време.

График за Курсове и Извънкласни дейности (за Модул)