Етапите на Кампанията 2019 завършиха.


Екипът ни излиза в лятна ваканция. Записването продължава само онлайн.

Етапите и условията на Кампанията вижте тук.

За да запишете ученик е необходимо да изпълните в този ред следните стъпки:
 • да се запознаете с Общите условия;
 • да изберете група и преподавател;
 • да подадете Заявление по образец (всяко поле в сив цвят е задължително да бъде попълнено);
 • да заплатите съответната такса по банкова сметка с IBAN BG97 UBBS 8002 1063 8677 40, като:
  • – като дължимите суми трябва да постъпят в сметката на “СМГ учители” ООД до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване;
  • – ще получите отстъпка в размер на 25% от общата сума, при условие че запишете ученици, които са братя/сестри;
  • – суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група;
  • – ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подали заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.

Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.


Общи условия    Групи    Заявление    Плащане

“СМГ учители” си запазва правото да прави промени в броя на свободните места. Възможно е някои от местата да са заети към определен момент, поради записване на ученици.
Предварително поднасяме нашите извинения в случай на технически грешки.

Всички подават ново заявление за записване, без изключение.

Заявление подавате на адрес ул. Искър №62 – сградата на Читалище “Академик Андрей Стоянов”.

При възможност не използвайте личния си автомобил в дните със записване за Извънкласни дейности.
Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на СМГ!
Разчитаме на разбиране и съдействие от Ваша страна!

Забранено е спирането на автомобили по бул. “Васил Левски”, в отсечката между ул. “Екзарх Йосиф” и ул. “Искър”, както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. “Васил Левски” и ул. “Чумерна”. Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

До Читалище “Академик Андрей Стоянов” можете да стигнете с:

 • > Автобуси № 78, 79 – спирка “ул. Искър”;
 • > Тролейбус № 11 – спирка “ул. Искър”.
Записването за новата 2019-2020 учебна година е организирано в четири етапа
 • Първи етап от Кампанията е от 20 май до 22 май.
 • Втори етап от Кампанията е от 29 май до 31 май.
 • Трети етап от Кампанията започва на 04 юни.
 • Четвърти етап от Кампанията e на 13 и 14 юни.