Резултати от проведените на 19 май 2019 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

2.клас Тест по Математика 19.05.2019 (Пробен изпит)

3.клас Тест по Математика 19.05.2019 (Пробен изпит)

Български език и литература, Тест за 7.клас – 19.05.19

Важно уточнение:

  • Сàмо ученикът, явил се на Тренировъчен тест, или негов родител може да получи състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.
  • Състезателните работи на учениците може да получите както следва:
    • ученици, които посещават Извънкласни дейности към СМГ учители ООД – от преподавателя на съответната група;
    • всички останали ученици – на 01 юни, на 08 юни и на 15 юни от 8:00 до 13:00 часà в сградата на СМГ от наш представител.