При кандидатстване през лятото на 2019 г. за прием в СМГ “Паисий Хилендарски” след завършен 4. (IV) клас НЕ се налага родителите да предоставят служебни бележки за резултати от състезанията и олимпиадата, които участват в определянето на БАЛ.

За разлика от минали години, всички резултати от организираните и проведени от РУО – София-град състезания и олимпиада се предоставят по служебен път на гимназията.

Служебна бележка е необходима само в следните случаи:

  • > ученикът се е явил на състезание и/или олимпиада на територията на РУО – София-град и ще кандидатства в гимназия от друга област;
  • или
  • > ученикът се е явил на състезание “Питагор” (или “Европейско кенгуру” / “Пролетно математическо състезание”) и/или олимпиада на територията на друга област (не тази на РУО – София-град) и ще кандидатства в СМГ “Паисий Хилендарски”, като по-долу е описано важно уточнение.
Припомняме, че кандидат за СМГ “Паисий Хилендарски” може да бъде само ученик, който се е явил на “Откриване на млади таланти” в София-град.