Промяна в графика на Линка Минчева в IV клас за Модул-3 на 2018-2019 учебна година: занятието от 04 май се премества за 21 април 2019 г.

Групата за III клас при г-жа Линка Минчева няма промяна в графика.

График за Курсове и Извънкласни дейности (за Модул)