В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на последния официално работен ден, предхождащ последното занятие от предния обучителен Модул.

*Това не е срок, в който Вие да наредите сумата.

С едно нареждане/вноска можете да заплатите за повече от един ученик.

Повече информация: Плащане за Курсове и Извънкласни дейности

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.