Занятието на 16 февруари за четвърти клас при г-н Ангел Ангелов се отменя.

На по-късен етап ще публикуваме актуализиран график на групата за Модул-2 на 2018-2019 учебна година.