ВАЖНО!

Уведомяваме Ви, че от февруари 2019 г. предстои промяна в сградата за осъществяване на всички Извънкласни дейности към “СМГ учители” ООД.

Занятията ще бъдат провеждани в сградата на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”.

Занятията за всички групи до края на януари ще се провеждат в УАСГ.

Очаквайте (след 25 януари 2019г.) повече подробности относно точната дата за преместване

  • > в страницата “новини” на сайта ни
  • > във facebook страницата ни
  • > от съответния преподавател